Przedstawiam tutaj wykonane przeze mnie strony WWW napisane w większości z wykorzystaniem DHTML a także języka skryptowego PHP w połączeniu z bazą danych mySQL.


Tutaj można obejrzeć moje projekty graficzne. Zapraszam.